Construcția durabilă a echipelor

Evenimentele de team building realizate cu mulți oameni din organizație, în cel mai fericit caz o dată pe an, ajung să aibă mai mult rol de socializare decât de construcție e echipei.

Uneori asa-numitele team building-uri sunt făcute împreună cu întânirile de analiză și/sau comunicare a rezultatelor de afaceri ori de stabilire a unor obiective strategice, direcții de acțiune etc. Această practică are atât plusuri, cât și minusuri. Printre plusuri ar putea fi menționate conectarea oamenilor la activitățile și rezultatele companiei, și eficiența din punct de vederea timpului și a costurilor. Un minus important este concentrarea relativ scazută pe activitățile efective de construcție a echipei, energia fiind împărțită în mai multe tipuri de activități.

Pentru a deveni cu adevărat eficace și eficiente, este necesar ca echipele (echipa de conducere a companiei; echipa de conducere extinsă – bord de management și liderii care raporteaza direct la membrii de bord; echipele din unitățile organizationale – divizii, departamente, servicii, birouri etc.; echipe de proiect) să parcurgă un program special conceput cel puțin în funcție de următoarele aspecte:

 • Nivelul înalt de complexitate al activitaților desfășurate de membrii echipei de conducere din multiple perspective: operarea mentală cu un volum mare de informații; complexitatea deciziilor pe care este necesar sa le ia; presiunea psihică; relațiile interpersonale multidirecționale – cu ceilalți membrii ai echipei de conducere, cu oamenii pe care îi conduc, cu clienți și parteneri de business etc.
 • Nivelul de complexitate al activităților desfășurate de oamenii din echipele de lucru.
 • Complexitatea mentală a liderilor, care au personalități puternice, fiind necesare experiențe relevante de auto- și inter-cunoștere pentru optimizarea funcționării echipei de conducere.
 • Personalitățile diferite ale oamenilor din echipele de lucru.
 • Dinamica grupurilor: armonizarea și consolidarea relațiilor interumane poate fi realizată consistent în grupuri relativ mici; peste numărul de cca. 12 oameni fiind necesară împărțirea de subgrupuri de lucru.
 • Timpul necesar pentru realizare schimbărilor la nivel individual și de echipă; team building-ul este un proces de durată, nu un eveniment. Este o construcție („building”), iar construcțiile nu se fac peste noapte.

Beneficiarii programelor de construcție durabilă a echipelor

 • Echipa de conducere
 • Liderii care raportează la echipa de conducere
 • Liderii și echipele lor (echipele din diferite unități organizaționale: divizii, departamente, servicii, birouri etc.)
 • Echipele de proiect

Beneficii

 • Gestionarea eficace și eficientă a proceselor din cadru echipei (stabilirea obiectivelor, monitorizarea performanței, comunicarea interpersonală și interacțiunea constructivă, rezolvarea problemelor)
 • Gestionarea stărilor emergente (colaborare, coeziune, eficiență colectivă)
 • Dezvoltarea identității, îmbunătățirea funcționării și dezvoltarea performanței echipei

Componentele programelor de construcție durabilă a echipelor

Pe baza considerentelor menționate și a experiențelor de colaborare cu echipele de conducere din diferite organizații, am ajuns la concluzia că pentru construcția durabilă a echipelor de conducere și pentru consolidarea relațiilor dintre membrii acestora este necesară parcurgerea unui program sistematic. Programul pe care l-am conceput se desfășoară pe parcursul unui an și cuprinde:

 • Retreat-uri de lucru intensiv în diferite locații atent selectate, cu activități tematice, fiecare dintre acestea având durata de câteva zile.
 • Zile de lucru în echipă în afara biroului, în proximitate.
 • Întâlniri de lucru în echipă la birou.
 • Sesiuni individuale de antrenament psihologic cu fiecare membru al echipei de conducere.

Fie că ești un lider dintr-o companie multinațională sau un antreprenor și dorești să eficientizezi în mod real activitatea echipei de conducere și a celorlalte echipe din organizația ta, îți propun să comunicăm direct pentru a afla toate informațiile de care ai nevoie.

Decizia ta de a colabora se poate concretiza contactându-mă direct începând de acum.