Termeni și condiții

I. Termeni si conditii

Va recomandam studierea cu atentie a acestui document, pentru folosirea in cele mai bune conditii a site-ului www.wellbusiness.ro sau a serviciilor oferite.

Termenii si conditiile de utilizare se refera strict la acest site si sunt valabile pentru toti utilizatorii/beneficiarii acestuia.

Site-ul www.wellbusiness.ro este website oficial al VIATA BUNA IMPREUNA SRL (denumita in continuare Societatea).

Fotografiile, imaginile, textele expuse sunt proprietatea Societatii sau a colaboratorilor sai, care au autorizat utilizarea lor.

Societatea ofera dreptul de a accesa si utiliza site-ul ori de a beneficia de un anumit serviciu ca urmare a achizitionarii acestuia prin intermediu site-ului sub rezerva acceptarii acestor Termeni si conditii. Accesând si utilizând site-ul, se va oferi automat si neechivoc acordul pentru respectarea Termenilor si conditiilor sale. Neacceptarea acestor termeni si conditii ori a oricarei prevederi din acestea atrage obligatia persoanei respective de a inceta de indata accesarea sau vizitarea site-ului.

Utilizarea in continuare a acestui site constituie acordul expres si neechivoc al dumneavoastra in conformitate cu prevederile legii 677/2001 si directivelor GDPR (General Data Protection Regulation (EU) 2016/679) pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta una dintre preocuparile principale ale site-ului nostru, in calitate de operator de date. Acest document are rolul de a va informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in contextul utilizarii site-ului nostru. Societatea va pastra confidentialitatea acestor informatii.

Proprietarul site-ului www.wellbusiness.ro are dreptul de a modifica Termenii si conditiile oricând, fara o notificare prealabila, orice informatie de pe orice pagina a site-ului, inclusiv informatiile referitoare la: seviciile oferite, preturile serviciilor, ofertele de servicii si preturi, data, locatia, durata si intervalul orar de desfasurare a consultatiilor etc., postând varianta actualizata pe site, iar utilizatorul/beneficiarul are obligatia de a citi Termenii si conditiile ori de câte ori acceseaza site-ul. Utilizatorul/Beneficiarul are obligatia de a respecta intocmai Termenii si conditiile de pe site si nu poate pretinde si nu se poate apara cu necunoasterea Termenilor si conditiilor de pe site, valabili la data accesarii, utilizarii site-ului.

Prin acceptarea prezentilor Termeni si conditii, utilizatorul/beneficiarul declara ca este de acord ca datele sale personale sa fie incluse in baza de date ale Societatii si isi da in mod expres acordul ca datele sale personale furnizate sa fie stocate, utilizate si prelucrate nelimitat de catre Societate si colaboratorii/afiliatii sai.

Informatiile publicate pe site-ul www.wellbusiness.ro au caracter informativ si nu inlocuiesc consultatiile, diagnosticele si tratamente de specialitate – medicale, psihologice sau de alta natura. Felul in care sunt utilizate informatiile de pe site intra in responsabilitatea utilizatorului/beneficiarului. Proprietarul site-ului nu isi asuma responsabilitatea pentru felul in care sunt utilizate informatiile publicate pe site de catre cei care le citesc.

II. Politica de confidentialitate

Confidențialitatea reprezintă baza unei relații profesionale de succes, fiind asigurată datorită respectării Regulamentului UE nr. 679/2016 (GDPR).

Societatea garanteaza confidentialitatea datelor personale ale beneficiarilor care utilizeaza site-ul www.wellbusiness.ro si care au furnizat aceste date in interactiunea cu acesta.

Informațiile pe care Societatea le colectează și prelucrează cu privire la dumneavoastră sunt următoarele:

 • Date cu caracter personal care reprezintă acele informații ce vă identifică sau pot duce la identificarea dvs, colectate atât prin intermediul acestui website, cât și fizic/telefonic și pot include, fără a se limita, numele și prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail, adresa de corespondență, codul numeric personal;
 • Informații specifice demersului de colaborare (training, cursuri, coaching, consiliere pentru dezvoltare, consultanta, alte activitati profesionale conform domeniului de activitate al societatii).

Datele cu caracter personal vă sunt protejate prin GDPR, conform prezentei Politici de Confidențialitate care descrie următoarele:

 • datele personale prelucrate și scopul prelucrării acestora;
 • durata prelucrării respectivelor date și divulgarea acestora;
 • drepturile dvs și modurile în care vi le puteți exercita.

În ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal pe care Societatea le colectează, Societatea are calitatea de operator de date cu caracter personal și respectă, prin urmare, toate obligațiile care îi decurg din aceasta calitate, în mod special pe acelea de a lua toate măsurile organizatorice și tehnice pentru a proteja respectivele date.

Serviciile furnizate de Societate se adresează persoanelor majore, însă se pot adresa și minorilor, situație în care se încheie un contract cu părinții sau tutorele legal al minorului ce prevede clauze privind prelucrarea datelor cu caracter personal al acestuia.

Datele dvs. cu caracter personal sunt extrem de importante, iar Societatea asigură prelucrarea acestora într-un mod sigur prin aplicarea și menținerea unor măsuri adecvate, în vederea protejării acestora împotriva distrugerii, pierderii intenționate sau nu, alterării, divulgării sau accesării neautorizate, inclusiv atunci când prelucrarea presupune transmiterea datelor printr-o rețea, precum și împotriva oricărei forme de prelucrare ilegală.

Datele personale prelucrate și scopul prelucrărilor

În contextul interacțiunii cu Societatea, datele dvs cu caracter personal, mai sus precizate, pot fi prelucrate în următoarele scopuri:

 • indeplinirea obiectului de activitate al Societatii, respectiv furnizarea de servicii de training, cursuri, coaching, consiliere pentru dezvoltare, consultanta, alte activitati profesionale conform domeniului de activitate al societatii, prin sedinte individuale, grupuri de lucru, ateliere de lucru etc., corectitudinea furnizarii datelor apartinand utilizatorilor/beneficiarilor;
 • comunicarea cu beneficiarii, cu privire la situatia serviciilor achizitionate;
 • activitati comerciale, de promovare a serviciilor, de marketing, de publicitate – oferte promotii, reduceri, trimiterea de newsletter-e, cupoane cadou, felicitari etc.;
 • intocmirea și eliberarea documentelor fiscale aferente activităților desfășurate cu clienții;
 • desfășurarea oricărei alte activități specifice Societatii și eliberarea documentelor aferente acestora (diplome de participare la workshopuri sau sesiuni de dezvoltare personala; certificate de voluntariat, documente fiscale, trimiterea de newsletter catre clienti, etc).
 • alte activitati legate de comertul online. 

Prin furnizarea adresei de email si a datelor dumneavoastra pe site-ul www.wellbusiness.ro, va dati consimtamantul ca aceste informatii sa intre in baza de date a Societatii si sa fie prelucrate si folosite in viitor de catre acesta in scopurile mai sus mentionate, fara alte obligatii din partea Societatii.

Durata prelucrărilor și divulgarea datelor

Ca regulă generală privind durata prelucrărilor, păstrarea datelor cu caracter personal într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate se va face pentru perioada necesară desfășurării serviciilor convenite, pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele, dar nu mai mult de 5 ani. După expirarea perioadei de retenție a datelor, Societatea le șterge. Prin excepție, unele dintre informații se vor putea păstra în format anonimizat pentru o perioadă nedeterminată, exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau în scopuri statistice.

Drepturile Dvs. și modalitatea de exercitare a acestora

În ceea ce privește datele Dvs. cu caracter personal, având calitatea de persoană vizată, conform GDPR, aveți o serie de drepturi, după cum urmează:

 • Dreptul de a primi informatii cu privire la prelucarea datelor si o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR);
 • Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul la rectificare, articolul 16 GDPR);
 • Dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal si, in cazul in care datele cu caracter personal au fost facute publice, transmiterea informatiilor referitoare la solicitarea de stergere catre alti operatori (dreptul de stergere, dreptul ”de a fi uitat”, articolul 17 GDPR);
 • Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor (dreptul la restrictionarea prelucrarii, articolul 18 GDPR);
 • Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizata intr-un format structurat, utilizat in mod obisnuit si care poate fi citi automat si de a solicita transmiterea acestor date catre un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR);
 • Dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu intentia de a inceta prelucrarea (dreptul la opozitie, articolul 21 GDPR);
 • Dreptul de a retrage oricand un consimtamant dat in vederea opririi unei prelucari a datelor care se bazeaza pe cansimtamantul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consimtamantului acordat inainte de retragere (dreptul de retragere a consimtamantului, articolul 7 GDPR);
 • Dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere daca considerati ca prelucrarea datelor este o incalcare a GDPR (dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR);
 • Dreptul la o cale de atac judiciara eficienta impotriva operatorului sau a persoanei imputernicite de catre operator (articolul 79 GDPR).

Vă puteți exercita, oricând, oricare dintre drepturile pe care le aveți în calitate de persoană vizată (titulară a datelor cu caracter personal), precum și să solicitați mai multe informații privind aceste drepturi, cu o cerere scrisă, datată, semnată și trimisă la VIATA BUNA IMPREUNA SRL, Bucuresti Str. Campia Libertatii nr 31, bl 6A, sc 3, ap 93, sector 3 sau prin e-mail la adresa viatabunaimpreuna@gmail.com. În cazul în care adresați o solicitare privind exercitarea drepturilor dvs., vom răspunde acesteia în cel mai scurt timp, însă nu mai târziu de 30 de zile.

De asemenea, aveți dreptul de a înainta o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere și Protecție a Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Aspecte finale și Consimțământul dumneavoastră

Prin acceptarea  (consimțirea la) acestui document  confirmați  că ați împlinit  18 ani, și că in calitate de persoana vizată vă puteti adresa operatorului la adresa stipulată mai sus, sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

In cazul in care nu sunteti de acord cu cele prezentate mai sus, aveți dreptul să renunțați la serviciile oferite de VIATA BUNA IMPREUNA SRL fara a suporta consecințe. In cazul în care veți solicita serviciile Societatii, considerăm că ați acceptat și agreat la termenii de mai sus.

Toate activitățile de prelucrare efectuate până la momentul retragerii consimțământului rămân perfect valabile.

III. Definitii si informatii utile de utilizare a site-ului

Serviciile reprezinta toate servicile oferite pe site-ul www.wellbusiness.ro clientilor persoane fizice sau juridice. Serviciile oferite sunt, fara a se limita la: servicii de training, cursuri de specialitate, servicii de coaching, servicii de antrenament pentru performanta, servicii de facilitare a sanatatii organizationale, servicii de teambuilding, servicii de facilitare a dezvoltarii personale/ profesionale prin sedinte individuale, grupuri de lucru, ateliere de lucru, alte activitati profesionale conform domeniului de activitate al societatii.

Beneficiarul reprezinta persoana care este beneficiarul direct al serviciilor prestate de catre VIATA BUNA IMPREUNA SRL.

Beneficiar contractual este persoana fizica sau juridica care beneficiaza de un anumit serviciu ca urmare a achizitionarii serviciului respectiv de la furnizor.

Furnizorul este persoana care organizeaza si livreaza beneficiarului serviciul achizitionat de catre acesta, utilizand metode, tehnici si instrumente adecvate.

Proprietarul site-ului www.wellbusiness.ro este VIATA BUNA IMPREUNA SRL, acesta fiind singura persoana care detine dreptul de utilizare si de administrare a acestuia. 

Evenimentul individual reprezinta o forma de serviciu profesional (ex.: coaching, consiliere pentru dezvoltare, antrenament pentru performanta, dar fara a se limita la acestea) in care are loc o interactiune directa – ce se poate desfasura in sala de intalnire sau on-line – doar intre beneficiar si furnizor in scopul convenit de catre acestia. Evenimente individuale sunt, fara a se limita la: sedintele de coaching individual, sedinte individuale de antrenament pentru performanta, sedintele individuale de consiliere vocationala, sedintele individuale de consiliere pentru dezvoltare personala/ profesionala etc.

Evenimentul de grup reprezinta o forma de serviciu profesional (ex.: coaching de grup, antrenament pentru performanta de grup, cursuri de specialitate, evenimente de training, evenimente de teambuilding, ateliere de dezvoltare, dar fara a se limita la acestea), in care are loc o interactiune directa – ce se poate desfasura in sala de intalnire, in sala de sport, pe terenul de sport sau on-line – intre mai multi beneficiari si furnizor, cu posibilitatea beneficarilor de a interactiona intre ei prin intermediul furnizorului, pentru a discuta anumite probleme comune beneficiarilor.

Pretul standard este suma de bani care reprezinta contravaloarea unui serviciu, care trebuie sa fie achitata de un client pentru a beneficia de serviciul respectiv.

Reducerea reprezinta diminuarea pretului standard anuntat al unui serviciu cu un anumit procent sau cu o suma fixa, de care clientii pot beneficia in anumite conditii mentionate pe site sau comunicate direct de catre proprietarul site-ului.

Rezervarea unui serviciu oferit pe site-ul www.wellbusiness.ro se face prin inscrierea si transmiterea de catre client a datelor solicitate pe pagina de Contact a site-ului sau printr-o alta metoda indicata de catre proprietarul site-ului. Un serviciu este considerat rezervat in momentul in care clientul a primit confirmarea rezervarii acestuia de la proprietarul site-ului.

Achizitionarea unui serviciu oferit pe site-ul www.wellbusiness.ro se face prin achitarea contravalorii acestuia in conditiile de plata comunicate pe site sau aduse la cunostinta clientului de catre proprietarul site-ului ulterior inscrierii. Un serviciu este considerat achizitionat in momentul in care clientul a primit confirmarea achizitionarii acestuia de la proprietarul site-ului.

Un serviciu oferit pe site-ul www.wellbusiness.ro, achizitionat la un anumit pret, va fi livrat la pretul de achizitie, chiar daca ulterior achizitiei pretul serviciului a fost modificat. Clientul care a achizitionat un serviciu la un anumit pret va beneficia de serviciul respectiv la pretul de achizitie, chiar daca pretul a fost crescut sau scazut ulterior achizitiei.

Reducerile au caracter limitat – se aplica in anumite perioade de timp mentionate pe site sau anumitor categorii de clienti (exemplu: elevi, studenti, clienti care s-au inscris in prealabil la newsletter etc.). In cazul in care nu este altfel precizat in mod expres, reducerile oferite pentru acelasi serviciu nu au caracter cumulativ (exemplu: o reducere de 50% pentru elevi/ studenti nu va fi cumulata cu o reducere de 10% aplicata pentru o anumita perioada; astfel, un client care este student va beneficia de reducerea de 50%, iar un client care nu este student va beneficia in perioada respectiva de reducerea de 10%).

Dintre mai multe reduceri aplicabile in mod distinct (care nu pot fi cumulate) clientul va beneficia de reducerea cea mai avantajoasa (exemplu: dintre o reducere de 10% aplicata pentru o anumita perioada si o reducere de 5% pentru inscrierea la newsletter, clientul va beneficia de reducerea de 10%, urmand ca acesta sa decida cum va folosi reducerea de 10% in perioada de valabilitate a acesteia).

In cazul in care anumite informatii referitoare la desfasurarea evenimentelor oferite pe site-ul www.wellbusiness.ro (cum sunt data, locatia, durata, intervalul orar etc.) nu sunt specificate pe site, acestea vor fi aduse doar la cunostinta clientilor inscrisi la evenimentele respective. 

Intarzierea fata de ora planificata de incepere a evenimentului care se produce din cauza furnizorului va fi recuperata prin prelungirea timpului alocat evenimentului pentru a acorperi perioada de intarziere.

Daca acest lucru nu este posibil, perioada de intarziere va fi recuperata la o data si ora stabilite de comun acord cu beneficiarii.

Intarzierea fata de ora planificata de incepere a evenimentului care se produce din cauza beneficiarului intra in responsabilitatea acestuia. Pretul serviciului la care beneficiarul intarzie este suportat integral de acesta, indiferent de perioada de timp in care nu beneficiaza de serviciu a urmare a intarzierii.

In cazul in care beneficiarul intarzie, evenimentele individuale vor incepe la momentul sosirii acestuia si se vor incheia la finalul timpului alocat conform planificarii initiale (exemplu: un client care intarzie 15 minute la sedinta de individuala va beneficia efectiv de diferenta de timp ramasa pana la 50 de minute, adica 35 de minute, fara ca timpul nefolosit sa fie recuperat).

Activitatile desfasurate in cadrul evenimentelor de grup pana la momentul sosirii cu intarziere nu vor fi reluate sau recuperate pentru participantii care au intarziat.

Reprogramarea sau anularea unui eveniment (individual sau de grup) de catre furnizor va fi anuntata de catre acesta direct clientului cu cel putin 24 de ore inainte de data si ora de desfasurare planificate, la numarul de telefon sau la adresa de e-mail furnizate de client.

Imposibilitatea de a participa la un eveniment individual (sedinta de coaching, sedinta de antrenament pentru performanta, sedinta de consiliere vocationala, sedinta de consiliere pentru dezvoltare personala/ profesionala etc.) va fi anuntata de catre client cu cel putin 24 de ore inainte de data si ora planificate, prin contactarea directa a furnizorului la numarul de mobil anuntat pe site. In caz contrar, clientul va achita integral contravaloarea serviciului (daca nu a fost achitata anterior)/ nu va recuperata contravaloarea serviciului (daca a fost deja achitata). Incalcarea acestei conditii conduce la intreruperea colaborarii.

Evenimentele individuale pot fi reprogramate la o alta data si ora stabilite de comun acord intre client si furnizor, cu conditia anuntarii imposibilitatii de a participa de catre client cu cel putin 24 de ore inainte de data si ora planificate initial.

Imposibilitatea de a participa la un eveniment de grup (coaching de grup, antrenament pentru performanta de grup, cursuri de specialitate, evenimente de training, evenimente de teambuilding, ateliere de dezvoltare etc.) va fi anuntata de catre client cu cel putin 72 de ore inainte de data si ora planificate, prin contactarea directa a furnizorului la numarul de mobil anuntat pe site. In caz contrar, clientul va achita integral contravaloarea serviciului (daca nu a fost achitata anterior)/ nu va recuperata contravaloarea serviciului (daca a fost deja achitata). Incalcarea acestei conditii conduce la intreruperea colaborarii.

In conditiile in care anuntarea imposibilitatii de a participa la evenimentul de grup este efectuata cu cel putin 72 de ore inainte de data si ora planificate inintial, si contravaloarea serviciului a fost deja achitata, clientul va putea participa la urmatorul eveniment similar fara costuri suplimentare.

In cazul evenimentelor de grup organizate cu o frecventa prestabilita (asa cum sunt, dar fara a se limita la  grupurile de consiliere, de antrenament pentru performanta etc.), data si ora de desfasurare a urmatoarei editii a evenimentului vor fi stabilite si comunicate clientului in functie de disponibilitatea furnizorului si a celorlalti participanti.

In cazul evenimentelor de grup organizate ocazional (asa cum sunt, dar fara a se limita la sesiunile de grup coaching de grup, atelierele de dezvoltare etc.) data si ora de desfasurare a urmatoarei editii a evenimentului vor fi stabilite si comunicate clientului in functie de formarea unei noi grupe de participanti.

Clientii care se afla in imposibilitatea de a beneficia de serviciile achizitionate sau care nu mai doresc sa beneficieze de acestea pot sa solicite returnarea sumelor achitate printr-un mesaj transmis de pe pagina de Contact a site-ului www.wellbusiness.ro sau la adresa de e-mail comunicata pe site, in care este obligatoriu sa specifice contul bancar in care doresc sa fie facut viramentul. Clientii sunt singurii responsabili de corectitudinea contului bancar comunicat furnizorului. Returnarea sumelor in urma platilor cu cardul se face doar pe cardul implicat in tranzactie, nu in cont.

Pachetele de servicii sunt oferite, de regula, la un pret mai scazut decat pretul rezultat prin insumarea preturilor standard ale produselor pe care le cuprind. De aceea, pachetele de servicii achizitionate nu vor putea fi descompuse ulterior in servicii separate. Astfel, clientii care se afla in imposibilitatea de a beneficia de pachetele de servicii achizitionate sau care nu mai doresc sa beneficieze de acestea pot sa solicite returnarea sumelor achitate numai in cazul in care nu au beneficiat de niciunul dintre serviciile cuprinse in pachet (procedura de solicitare a returnarii sumei achitate este descrisa la alineatul de mai sus.  Clientii care au beneficiat deja de cel putin un produs din pachetul de servicii nu mai pot beneficia de returnarea sumelor achitate pentru cumpararea pachetului.

IV.Cookies

Cookie-urile sunt fisiere text de mici dimensiuni transmise de catre server browser-ului folosit pentru accesarea site-ului. De fiecare data cand site-ul este accesat, cookie-urile sunt transmise inapoi serverului de catre browser.

Cookie-urile sunt folosite pentru autentificare precum si pentru retinerea preferintelor utilizatorilor si pentru publicitate.

Cookie-urile nu contin coduri executabile, ele fiind doar fisiere text care nu pot sa execute nicio operatie. Ele nu sunt nici spyware si nici virusi informatici, desi anumite programe antivirus si anti-spyware le pot detecta.

Cookie-urile sunt de 3 tipuri:

 • Esentiale: ele sunt necesare pentru buna functionare a site-ului web si nu pot fi dezactivate. Aceste cookie-uri nu stocheaza nicio informatie de identificare personala.
 • De performanta: ele ne permit sa numaram vizitele si sursele de trafic, pentru a putea masura si imbunatati performanta site-ului. Ele ne ajuta sa stim care sunt cele mai populare sau mai putin populare pagini si sa monitorizam performanta site-ului.
 • De publicitate: ele pot fi setate pe site-ul nostru de catre partenerii nostri de publicitate (Facebook, Google). Ele nu stocheaza informatii personale in mod direct ci identifica browser-ul pe care il folositi si dispozitivul de pe care accesati site-ul nostru. Daca nu permiteti aceste cookie-uri, nu veti avea parte de publicitate din partea site-ului nostru.

Orice browser va permite sa acceptati sau nu cookie-uri. Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de utilizat. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu inseamna ca nu veti mai primi/vedea publicitate online din partea website-ului vizitat. Orice browser ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari se gasesc de regula in „optiuni” sau in meniul de „preferinte”.

Accesul, navigarea și utilizarea acestui website nu implica fișiere de tip cookies.

V. Legatura cu alte site-uri

Utilizatorii/beneficiarii inteleg si accepta ca site-ul poate contine legaturi sau trimiteri catre alte site-uri de internet, inclusiv site-uri personale (bloguri), site-urile furnizorilor de produse si/sau servicii catre care trimit bannerele publicitare postate pe site ori microsite-uri publicitare, dar fara a se limita la acestea, care sunt considerate de proprietarul site-ului utile in legatura cu continutul site-ului, dar care nu se afla sub controlul sau indrumarea sa.

www.wellbusiness.ro nu este raspunzator pentru continutul acestora sau pentru serviciile tertilor mentionate pe aceste site-uri. Asemenea legaturi sau trimiteri sunt oferite informativ si este responsabilitatea dumneavoastra sa verificati validitatea celor continute de ele, www.wellbusiness.ro fiind in imposibilitate de a garanta/ controla actualitatea/ exactitatea informatiilor prezente pe site-urile unor terti.

Proprietarul site-ului este absolvit de orice raspundere in ceea ce priveste continutul sau opiniile exprimate pe toate site-urile de internet mai sus mentionate, precum si corectitudinea si exactitatea acestora, iar utilizatorii/ beneficiarii inteleg si accepta ca aceste site-uri de internet nu sunt monitorizate, controlate sau verificate in orice mod de catre proprietarul site-ului. Includerea unei legaturi sau trimiteri catre alte site-uri de internet nu implica aprobarea in vreun fel a acestora de catre proprietarul site-ului. In momentul in care utilizatorii/ beneficiarii acceseaza aceste site-uri de internet, ei o fac pe riscul lor, cunoscand ca utilizarea serviciilor oferite de aceste site-uri este supusa conditiilor stabilite de administratorii acestor site-uri.

VI. Legislatie aplicabila, litigii si jurisdictie

Legile romane in vigoare vor guverna Termenii si conditiile de utilizare, precum si orice litigiu, de orice fel, care ar putea sa apara intre utilizatori/ beneficiari si proprietarul site-ului. In cazul unor eventuale conflicte se va incerca mai intai rezolvarea acestora pe cale amiabila, iar daca rezolvarea pe cale amiabila nu va fi posibila, conflictul va fi solutionat de instanta competenta, de la sediul profesional al Societatii in conformitate cu legile romane in vigoare. Nici una dintre partile contractante, conform art.1351 Cod civil, nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine cu privire la livrarea serviciilor, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.