Campioni cu viață bună® – Introducere în antrenamentul psihologic al adolescenților (atelier pentru părinți)

Experiențe

Experiențe

 • Analiza obiectivelor SMARTER legate de activitățile orientate către performanță ale adolescenților
 • Analiza modului de manifestare a componentelor rolului de părinte și a stilului parental
 • Analiza relațiilor care influențează pregătirea pentru performanță și viața adolescentului
 • Experimentarea unora din tehnicile antrenament psihologic realizate împreună cu adolescenții
  • Managementul stresului; gestionarea emoțiilor
  • Relaxare musculară și mentală progresivă
  • Dialogul intern constructiv (self-talk)
  • Antrenarea concentrării (în context individual și de grup)
  • Vizualizare (imagerie mentală)
Constientizare

Conștientizare

 • Importanța obiectivelor comune adolescent – părinți – antrenor(i)/ profesori în pregătirea pentru performanță
 • Relațiile multiple care influențează pregătirea pentru performanță și viața adolescentului
 • Modul de funcționare și nevoile specifice ale adolescentului/ copilului, în funcție de vârstă
 • Componentele rolului de părinte și modul de manifestare a acestora
 • Influența stilului parental asupra pregătirii pentru performanță și a calității vieții adolescentului/ copilului
 • Dificultățile relaționale și caracteristicile relațiilor sănătoase dintre părinți și adolescenți/ copii Etape ale procesului de „adultizare” a adolescentului
 • Pe ce se bazează succesul în pregătirea pentru performanță
 • Ce este de fapt performanța
 • Formula performanței
 • Elementele pregătirii pentru performanță în sport și în alte domenii de activitate
 • Abilitățile psihologice de bază (relaxare fizică și mentală, dialog intern constructiv, reglarea activării, vizualizare, concentrare) și tehnicile asociate
 • Modalități de gestionare a timpului și a energiei pentru școală, respectiv antrenamente și competiții
Optimizare

Optimizare

 • Obiective legate de susținerea adolescentului/ copilului în activitatea orientată către performanță din următoarele perspective:
  • Punerea în acțiune a componentelor rolului de părinte
  • Stilul parental
  • Gestionarea relațiilor cu adolescentul (fiecare părinte în parte și amândoi)
  • Altele…
 • Obiective de sănătate și stare de bine – adolescent și părinți