Cum construim echipe de succes

Experiențe

Experiențe

  • Activități de lucru în echipă practice, dinamice, generatoare de bună dispoziție
  • Identificarea factorilor de succes ai echipei din care faci parte/ pe care o conduci
  • Observarea și analiza modului de gestionare a proceselor din cadru echipei
  • Observarea și analiza modului de gestionare a stărilor emergente
Constientizare

Conștientizare

  • Procesele din cadru echipei (stabilirea obiectivelor, monitorizarea performanței, comunicarea interpersonală și interacțiunea constructivă, rezolvarea problemelor)
  • Stările emergente (colaborare, coeziune, eficiență colectivă)
  • Factorii de succes care contribuie la buna funcționare și la dezvoltarea performanței echipei
Optimizare

Optimizare

  • Obiective și planuri de acțiune, individuale și la nivel de echipă, pentru optimizarea proceselor din cadrul echipei și a stărilor emergente
  • Întrebări & răspunsuri