Identitate personală și contribuție socială

Experiențe

Experiențe

  • Identificarea și definirea matricei identității personale
  • Analiza calităților personale (talent / potențial / aptitudini)
  • Identificarea și analiza căilor potrivite pentru aducerea calităților individuale în lume
Constientizare

Conștientizare

  • Componente ale matricei personale care influențează modul de gândire, simțire și acțiune
  • Calități personale latente și manifeste
  • Traiectorii de viață posibile
Optimizare

Optimizare

  • Armonizarea componentelor matricei personale
  • Obiective personale și planuri de acțiune pentru afirmarea identității și manifestarea contribuției sociale în mod constructiv
  • Întrebări & răspunsuri