Motivația profesională și valorile personale

Experiențe

Experiențe

  • Identificarea și definirea valorilor personale.
  • Realizarea profilului motivațional individual
  • Corelarea valorilor personale cu valorile organizaționale
Constientizare

Conștientizare

  • Tipuri de motivație care influențează implicarea și performanța în muncă
  • Care sunt și cum acționează factorii motivaționali individuali
  • Valori și nevoi personale
Optimizare

Optimizare

  • Obiective și planuri de acțiune pentru punerea în aplicare a valorilor personale în viața profesională, relațională și cu propria persoană
  • Întrebări & răspunsuri