Valori personale și valori organizaționale – Cum le conectăm?

Experiențe

Experiențe

  • Identificarea și definirea valorilor personale
  • Conectarea valorilor personale cu valorile organizaționale
Constientizare

Conștientizare

  • Model de analiză a culturii organizaționale de sănătate, corectitudine și productivitate
  • Valori organizaționale
  • Valori personale
Optimizare

Optimizare

  • Obiective și planuri de acțiune pentru punerea în aplicare a valorilor personale în viața profesională, relațională și cu propria persoană
  • Întrebări & răspunsuri